Ylipainon vaikutus mielenterveyteen

Ylipaino ja sen vaikutus ihmisen mielenterveyteen on monimutkainen ja -tahoinen aihe, jota on tutkittu paljon. Sen vaikutukset voivat olla syviä ja pitkäaikaisia vaikuttaen ihmisen itsetuntoon, itsevarmuuteen ja suhteisiin muiden kanssa.

Erilaiset tutkimukset ovat todistaneet, että ylipainoisuus voi lisätä masennuksen ja ahdistuksen riskiä normaalipainoisiin verrattuna. Viimsin psykiatriaklinikan psykologi Steven Saagpakk korostaa, ettei ylipaino välttämättä aiheuta automaattisesti psyykkisiä vaikeuksia, mutta se lisää huonon itsetunnon ja negatiivisen minäkuvan muodostumisen riskiä. Sillä, miten ihminen kokee painonsa ja tulee sen kanssa toimeen, on tärkeä merkitys.

Saagpakk selittää, että dysfunktionaalinen käyttäytyminen, kuten sosiaalisten tilanteiden välttely tuomitsemisen pelossa tai syömishäiriöt painon hallitsemiseksi, voivat pahentaa psykologisia ongelmia. Lisäksi ylipaino on uniapnean syntymisen riskitekijä, mikä puolestaan vaikuttaa unen laatuun ja siten mielenterveyteen.

Itsetunnon ja painon välinen suhde on monimutkainen. Vaikka painonpudotus voi teoriassa parantaa itsetuntoa, se ei välttämättä ole aina niin helppoa käytännössä. Ihmisen itsetunto koostuu monista eri tekijöistä, joista paino on vain yksi. Jos painonpudotus ei tuo mukanaan odotettua muutosta itsetunnossa, voi olla hyödyllistä ymmärtää omaa ajattelutapaa ja uskomuksia laajemmin – psykologit voivat auttaa siinä.

“Minäkuva on monimutkainen psykologinen rakenne, johon liittyy monia eri tekijöitä. Paino ja ulkonäkö ovat toki tärkeitä, mutta eivät ainoita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten ihminen näkee itsensä ja millaiseksi hän tuntee olonsa”, Saagpakk sanoo.

Ylipainon vaikutus mielenterveyteen on merkittävä, ja sitä tulisi käsitellä integroidulla lähestymistavalla, joka sisältää sekä fyysisiä että psykologisia aspekteja. Saagpakk suosittelee, että terveellisessä ja tehokkaassa laihdutusprosessissa tulisi kiinnittää huomiota molempaan aspektiin paremman selviytymisen ja terveellisempien lopputulosten takaamiseksi.

Painonpudotus voi olla psykologisesti vaativa ja turhauttava prosessi, johon on hyödyllistä ottaa mukaan kokeneita neuvonantajia, mielenterveysalan ammattilaisia ja lääkäreitä.

painonkirurgia
Ylipainon vaikutus mielenterveyteen 1

VARAA AIKA KONSULTAATIOON

Varaa aika konsultaatioon

Löydä sisäinen
itsevarmuutesi!