Ravitsemusvalmennus – mitä se on?

Kansallisen terveyskäyttäytymistutkimuksen mukaan lähes joka toinen virolainen aikuinen on ylipainoinen. Syitä ovat epäterveelliset ruokailutottumukset, vähäinen liikunta ja stressaava elämä.

Health Clinicin innovatiivisessa ravintoneuvontapaketissa yhdistyvät erilaiset näyttöön perustuvat menetelmät, jotka auttavat luomaan pysyviä muutoksia elämän- ja ajattelutapaan, edistävät terveyttä ja auttavat muokkaamaan kehon mittasuhteita paremmiksi. Valmennuksesta vastaa Englannissa koulutettu kliininen ravitsemusterapeutti Maarja Lember. Selvitämme, miten tämä ohjelma eroaa muista yleisistä laihdutusmenetelmistä.


Virossa on tällä hetkellä vain kaksi tämän alan asiantuntijaa, ja molemmat heistä työskentelevät Health Clinicillä. Sinäkin olet saanut koulutuksesi Englannissa. Millä lailla tämä tehtävä eroaa ravintoneuvojan työstä?

Kliininen ravitsemusterapeutti työskentelee terveydenhuoltojärjestelmässä ja ennen kaikkea sairauskohtaisten erityisruokavalioiden ja aliravitsemuksen ravitsemushoidon parissa. Ravintoneuvoja työskentelee yleensä sellaisten ihmisten kanssa, joilla ei ole sairauksia, ja neuvoo heitä ruokavalion tasapainottamisessa ja monipuolistamisessa. Valitettavasti Virossa ei tällä hetkellä ole akkreditoituja yliopistotutkintoja ravintoneuvonnan tai ravitsemusterapian alalla, ja yksityisissä kouluissa on tarjolla vain yhden tai kahden vuoden mittaisia kursseja.


Miksi ihmiset, jotka harrastavat liikuntaa ja yrittävät syödä oikein ja noudattaa sääntöjä, huomaavat vaa’alle astuessaan painonsa nousseen laskemisen sijaan?

Painonpudotus ei aina ole ennustettavaa, ja on normaalia, että välillä paino jää tiettyyn lukemaan tai nousee jonkin verran. Suurin osa painonnoususta liittyy kehon nesteiden ja kehon koostumuksen muutoksiin (esim. lihasmassa painaa enemmän kuin rasvamassa).


Kuinka paljon on terveellistä laihtua?

Hitaampi tahti ja tasainen painonpudotus on keholle hyödyllisempää. On osoitettu, että ns. jojolaihduttajilla on vähemmän lihasmassaa, koska laihdutuksen aikana menetetään sekä lihas- että rasvamassaa ja laihdutuksen jälkeinen painonnousu taas johtuu pääasiassa rasvamassan lisääntymisestä. Tämän seurauksena kehossa on suhteessa aiempaa enemmän rasvamassaa ja vähemmän lihasmassaa. Vähäisempi lihasmassan osuus vähentää energiankulutusta levossa, mikä vaikeuttaa saavutetun painon säilyttämistä.

Ongelmana on usein tiedon puute siitä, mitä oikeastaan pitäisi tehdä. Mitä työkaluja ihmiset saavat, kun he liittyvät ohjelmaan?

Neuvontaohjelman tärkein hyöty on yksilöllinen lähestymistapa, jolla luodaan kestäviä ja hyödyllisempiä elintapoja. Tavoitteena on tarjota käytännön tietoa ravitsemukseen ja ruokailukäyttäytymiseen liittyvistä näkökohdista, joita ihmiset voivat käyttää päivittäisessä päätöksenteossaan. Tarkastelemme myös erilaisia itsensä auttamisen ja tukemisen tapoja, kuten itseseurantatekniikoita, haitallisten ajattelumallien muuttamista, strategioita uusiutumisen käsittelemiseksi jne.


Mistä valmennuksessa on kyse?

Ohjelmaan kuuluu viisi konsultaatiota, joiden aikaväli riippuu henkilön yksilöllisistä tuen tarpeista. Yhteinen tavoite ei ole niinkään tietty painoluku vaan pikemminkin sellainen painonpudotus ja terveystottumusten muutos, jota henkilö pystyy ylläpitämään kestävällä tavalla.

Asiakas saa ohjelmasta neljä merkittävää etua:

  1. Parempi tietämys ravitsemuksesta
  2. Taidot, joilla tottumuksia voi muuttaa pysyvästi terveyttä ja kuntoa parantaviksi
  3. Tietoisuus siitä, miten syömiseen liittyviä tunteita voi tunnistaa ja säädellä
  4. Kyky vaikuttaa omien terveysindikaattorien parantamiseen


Mikä viikko tai päivä on vaikein ja milloin ihmiset yleensä murtuvat?

Ei ole olemassa mitään tiettyä aikataulua, mutta meillä kaikilla on vaikeuksia tehdä muutoksia, kun motivaation ensimmäinen aalto loppuu tai arjen vaatimukset ovat tavallista korkeammat. Tällaisia ajankohtia ovat esimerkiksi pidemmät työpäivät, uudessa työssä aloittaminen ja lapsen sairastuminen.


Miten voi välttää jojoilmiön ja laihtua pysyvästi?

On luotava kestäviä, pysyviä ja henkilön todelliseen elämäntapaan sopivia muutoksia sen sijaan, että noudatettaisiin lyhytaikaista ja joustamatonta ruokavaliota tai suunnitelmaa, jolla yritetään päästä kuntoon valvotuissa olosuhteissa tietyn ajan sisällä.


Mitkä ovat nopeaan laihdutukseen tähtäävien ruokavalioiden vaarat?

Nopeaa laihtumista seuraa usein painonnousu. Laihduttaminen ennustaa painonnousua 75–90 prosentissa tapauksista. On tavallista, että ruoan rajoittaminen johtaa pakonomaisiin ajatuksiin ruoasta ja syömisestä, mikä voi johtaa ylensyöntiin. Riippuen ruokavalion tyypistä ja sen noudattamisen kestosta voi myös esiintyä ravintoaineiden puutoksia. Lisäksi ruokavaliosuunnitelmien ennalta määrättyjä annoksia ja/tai kalorilaskureita noudattamalla etäännytään omasta sisäisestä nälän ja kylläisyyden tunteesta, mikä vähentää luonnollisten tunteiden huomaamista.


Mitkä muut tekijät kuin syöminen ja liikunta vaikuttavat painonpudotukseen ja miten niitä voidaan hallita?

Ruokavalion ja liikuntatottumusten lisäksi unella ja yksilön psykologisella suhteella ruokaan on merkitystä painon säätelyssä.

Myöhäinen nukkumaanmenoaika ja vähäinen uni on lapsilla, nuorilla ja aikuisillakin yhdistetty runsaasti energiaa ja vähän ravintoaineita sisältävien elintarvikkeiden käyttöön. Tässä yhteydessä on tärkeää estää univaje ja nukkua vähintään 7–9 tuntia yössä.

Myös tunteet vaikuttavat syömiskäyttäytymiseen, sillä ruokaa käytetään esimerkiksi rentoutumiseen, lohdutukseen, viihtymiseen ja huomion suuntaamiseen muuhun. Useimmille ihmisille myös stressi on vahva ylensyömisen käynnistäjä.

On myös tärkeää muistaa, että painon säätelyyn liittyy monia yksilöllisiä tekijöitä. Se, mikä voi toimia yhdelle henkilölle, ei välttämättä toimi toiselle.

Ravitsemusvalmennus
Ravitsemusvalmennus – mitä se on? 1
Mitä sinun on toistettava usein asiakkaillesi? Mitä tehdään eniten väärin?

Näen usein, että ihmisten luonteeseen kuuluu nopeiden muutosten haluaminen. Laihduttaminen pitäisi kuitenkin suunnitella pidemmälle aikavälille, koska paino ei laske yhdessä yössä. Siksi on usein keskusteltava ihmisten odotusten ja todellisuuden välisistä ristiriidoista.


Mitkä ovat suurimmat synnit, joiden tekeminen pitäisi välittömästi lopettaa?

Ihmiset ovat yksilöitä, ja meillä kaikilla on omat haitalliset tottumuksemme, joihin meidän pitäisi puuttua. Käytännössä näen usein ”kaikki tai ei mitään” ‑ajattelua. Toisin sanoen ihmiset ovat itseään kohtaan vaativia ja aloittavat ankarasti pyrkien vain ehdottomaan menestykseen. Mutta kun tulee takaisku, kohautetaan olkapäitä ja sanotaan itselle, että olen epäonnistunut enkä pysty. Todellisuudessa on niin, että syömisessä ja liikunnassa ei ole olemassa täydellisyyttä. Epäonnistuminen on sallittua. Jos teet virheen, älä luovuta vaan tee uusia, hyödyllisempiä valintoja seuraavalla aterialla.


Monet ihmiset valittavat, että heillä laihduttaminen ei yksinkertaisesti toimi – mitä heille voisi suositella?

Jos laihduttaminen ei onnistu, omia tottumuksia pitää arvioida rehellisesti. On mahdollista, että elämäntavoissa on tiedostamattomia tekijöitä, jotka saattavat sabotoida laihdutuspyrkimyksiä huomaamatta. Tällaisissa tapauksissa ravintoneuvonta on ehdottomasti avuksi.

Jos se on tarkoituksenmukaista ja sopivaa, apua voi saada myös laihdutuslääkkeistä tai lihavuusleikkauksesta, jotka voivat edistää painonpudotusta. Näiden menetelmien tehokkuuden ja niillä saavutettujen tulosten kestävyyden varmistamiseksi niihin on kuitenkin yhdistettävä elämäntapamuutoksia: monipuolinen ja tasapainoinen ruokavalio, riittävä liikunta ja yleisten terveyskäyttäytymisen periaatteiden noudattaminen (säännöllinen unirytmi ja stressinhallinta).


Lupaatte, että ohjelmalla on ”rahat takaisin” -takuu.

Kyllä. Ohjelma rakentuu näyttöön perustuville ja yleisesti käytettäville strategioille, joilla tuetaan ihmisiä luomaan ja ylläpitämään muutoksia jokapäiväisessä elämässään, jotta he voivat saavuttaa ja säilyttää haluamansa tavoitteet.


Lisätietoja ohjelmasta TÄÄLTÄ!

Varaa aika konsultaatioon

Löydä sisäinen
itsevarmuutesi!